Toteutusvinkki 1

Pidämme väittelyn partiomenetelmästä. Valitsemme kukin eri partiomenetelmän osan ja pyrimme perustelemaan, miksi juuri se on kaikkein tärkein osa partiomenetelmää. Pääsemmekö yhteisymmärrykseen partiomenetelmän ytimestä?