Toteutusvinkki 1

Partiossa on monta tapaa kasvattaa ja saada kasvatusta. Valitsemme partioaikuisia, joiden toimintaa kasvattajina haluamme tarkastella, ja pohdimme yhdessä, millaista kasvatusta olemme heiltä partiossa saaneet. Onko se ollut partion kasvatustavoitteiden mukaista? Millaista kasvatusta olisimme toivoneet saavamme? Mietimme, millaisia partiokasvattajia nämä ihmiset ovat, millaisia kasvattajia itse olemme tällä hetkellä, ja millaisia kasvattajia haluaisimme partiossa olla. Missä asioissa tai toimintatavoissa haluamme ottaa omista kasvattajistamme mallia? Löydämmekö heiltä opittuja toimintatapoja, joita haluaisimme itse noudattaa