Toteutusvinkki 1

Järjestän lippukunnan kesäleirin. Huolehdin siitä, että minut pestataan tehtävään ja kanssani sovitaan, mitkä tehtävät pestiini kuuluvat. Hankin riittävän ajoissa paikan sekä staabin leiriä varten. Muistan tiedottamisen tärkeyden. Huolehdin tehtäviä delegoimalla siitä, että leirillä on laadukasta ohjelmaa, maittavaa ruokaa sekä riittävä kalusto. Leirin jälkeen kiitän kaikkia leirin toteuttamisessa mukana olleita.