Toteutusvinkki 2

Lauma valitsee mainoksen tai mainoskampanjan, jota analysoidaan.

Mitä mainoksessa mainostetaan? Pyritäänkö mainoksella tiedottamaan? Mistä? Mikä on mainoksen kohderyhmä? Mihin mainoksella pyritään? Millä keinoin mainos pyrkii tavoitteisiinsa? Miten mainos herättää huomion? Mistä asioista katsoja mainoksessa kiinnostuu? Millä keinoin katsoja saadaan kiinnostumaan tuotteesta ja ehkä ostamaan se? Mitä asioita mainoksessa ei tuoda esille? Esiintyykö mainoksessa ihmisiä? Mainostetaanko tuotetta naisten, miesten vai molempien avulla? Mitä ihmiset mainoksessa tekevät? Onko mainoksessa piilotettuja viestejä? Mitä mainoksen oletetaan naisten tai miesten tekevän? Millainen mielikuva naisista tai miehistä muodostuu mainoksen perusteella?

Sudenpennut arvioivat mainosta. Onko se hyvä tai huono? Miksi? Onko mainos rehellinen?

Sudenpennut suunnittelevat ja toteuttavat mainoksen uudelleen.Tehdään korkeatasoinen, rehellinen jakohderyhmänsä huomioon ottava mainoskampanja.

Tarvikkeet: mainos, paperia, kyniä

Lähde: Kerhokeskus