Toteutusvinkki 2

Yksi valitaan johtamaan. Muut ottavat kouluttajan antamasta nuorasta kiinni ja tekevät siihen solmun irroittamatta otteitaan. Johtaja peittää solmun tekoajaksi silmänsä. Tämän jälkeen johtaja yrittää itsenäisesti muita käskemällä avata solmun. Sama toistetaan, mutta johtaja kehottaa muita avaamaan solmun. Muiden on helppo yhteistyössä avata solmu, jonka he ovat itse tehneet. On huomattava, että yhdessä saadaan myös muunlaiset ongelmat helpommin ratkaistua.