Toteutusvinkki 2

Kouluttajan johdolla avataan yhdessä partiomenetelmän osa-alueet ja pohditaan, miten ne ovat toteutuneet jokaisen partiopolun aikana. Pohditaan myös, miten ne näkyvät oman samoajavartion toiminnassa.