Toteutusvinkki 2

Käydään läpi perustellen:
– Kokouksen runko (miksi on tällainen rakenne, mitä hyötyä on leikeistä jne.)
– Miksi kokouksessa on alku- ja loppumenot ja miten niistä voisi saada oman ryhmän näköiset (esim. oma huuto, maskotti, kuulumiset-piiri)
– Kokouksen valmistelu ja purku
– Samoajan tukimateriaali suunnittelun ja arvioinnin tukena
– Mistä saa lisää tietoa (ohjelma.partio.fi, piirien sivut, lpk:n omat materiaalit, netistä löytyvät muut sivustot)
– Kuka voi auttaa, onko asiantuntijan tarvetta, vierailija yms. (luotsin tuki vierailijan etsimisessä)
– Suunnitellaan varaohjelmaa, jos suunnitelmaa ei pystytäkään toteuttamaan sellaisenaan (esim. jos aktiviteetti kestääkin lyhyemmän aikaa tai säätila / lasten varusteiden puute estää ulkoilun, tarvikkeita ei löydy).