Toteutusvinkki 2

 Pestikuvausta tehtäessä lomakkeessa oleviin laatikoihin kirjoitetaan pestin kannalta tärkeimmät asiat selkeästi. Huolehtikaa, että pestaajalle ja pestattavalle jää samat tiedot keskustelun jälkeen. Apukysymyksiä pestikeskusteluun Pesti ja sen sisältö – Mikä pesti on kyseessä? (nimi ja kesto) – Missä pesti on määritelty (esim. toimintasuunnitelma, projektin toimeksianto) ja minkä toiminnanalan alle pesti kuuluu? – Kenelle olen vastuussa pestistäni? Kuka on pestaajani? – Pestin tehtävät yksilöitynä. – Lähimmät yhteistyötahot (esim. muut ryhmät ja lippukunnan johtajat). Tavoitteet ja toimenpiteet – Pestitavoitteet – Pestin tulosten hyödyntäminen (miten tuloksia julkistetaan, vaikuttavatko tulokset jonkun muun pestin/projektin sisältöön?). – Pestattavan omat tavoitteet. – Tärkeimmät toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi. – Kuka/ketkä tukevat pestissä toimijaa? – Miten pestiä tuetaan? – Koska perehdytys tapahtuu? Kuka perehdyttää? – Mitä osaamista pesti vaatii? Arviointi ja palaute – Miten pestissä onnistumista arvioidaan ja mitataan? – Kenen kanssa ja milloin pestin onnistumista arvioidaan? Pestin toteuttamisen mahdollisuudet- Paljonko pestin hoitamiseen kuluu aikaa viikko- tai kuukausitasolla? – Millaiset asiat voivat vaikuttaa pestiin tai pestattavaan? – Paljonko pesti vaatii matkustamista? Muut asiat?