Toteutusvinkki 2

Johtamisharjoittelun voi toteuttaa eri tavalla riippuen siitä, miten paljon aikaa samoaja pystyy käyttämään partioon ja miten usein samoajavartiolla on omia kokouksia. Samoaja voi olla johtamisharjoittelussa joka viikko, jolloin hänellä on välillä samalla viikolla myös oman samoajaryhmänsä kokous. Toinen vaihtoehto esimerkiksi on, että samoaja on joka toinen viikko johtamassa ryhmää ja joka toinen viikko on samoajaryhmän oma kokous. Johtamisharjoittelun voi suorittaa myös yhdessä parin kanssa.