Toteutusvinkki 2

Johtajaidolit: Samoaja tuo mukanaan kurssille kuvan johtajasta, joka hänen mielestään on hyvä johtaja. (Vaihtoehtoisesti kurssin kouluttajat keräävät kuvia esimerkiksi eri maiden johtajista tai urheilujoukkueiden kapteeneista jne. suhteellisen tunnetuista ihmisistä). Kun on käsitelty erilaiset tavat johtaa, samoaja miettii ja kertoo muille perustellen millainen johtamistyyli kuvan johtajalla on. Samoaja ymmärtää, että “hyvät johtajat” voivat olla hyvinkin erilaisia ja kaikki eivät välttämättä pidä samoja ihmisiä hyvinä johtajina. Toisen mielestä hyvä johtaja voi olla toisen mielestä heikko.