Toteutusvinkki 2

Ajanhallinnan merkitys: Pohditaan yhdessä, miksi ajanhallinta on tärkeää johtamisessa. Esille tulevat asiat kannattaa koota listaksi, joka jaetaan myöhemmin kurssilaisille. Ajanhallinnan hyötyjä ovat esimerkiksi: – Mahdollistaa laadukkaan ja monipuolisen toiminnan. – Vähentää stressiä. – Auttaa suunnittelemaan tulevaisuutta. – Mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun. – Lisää johtajan itsevarmuutta. – Vähentää häiriöitä kokouksissa toiminnan ollessa etukäteen suunniteltua