Toteutusvinkki 2

Suunnittelemme ohjelmakokonaisuuden seikkailijaryhmän retkelle. Ottakaa yhteyttä lippukunnan seikkailijavastavaan tai sampoihin. Selvittäkää, milloin seikkailijoiden retkiä on tulossa ja minkä teeman ympärille retket rakentuvat. Seikkailijoiden ohjelma painottuu retkitaitojen oppimiseen, joten niistä saa hyviä ohjelmaideoita. Tai miksette kehittelisi seikkailijoille seikkailua vaikkapa jonkun televisio-ohjelman teemaan liittyen. Sopikaa yhdessä luotsinne tai seikkailijoiden johtajien kanssa johtamistehtävänne tavoitteet ja aikataulu. Varatkaa riittävästi aikaa kokonaisuuden suunnitteluun ja etukäteisvalmisteluihin. Usein sama asia kannattaa käydä lävitse monella eri tavalla ja kerraten. Esitelkää suunnitelmanne etukäteen luotsille tai seikkailijaryhmän johtajalle. Käyttäkää myös kokonaisuutenne jälkeen aikaa siihen, että arvioitte miten johtamistehtävänne onnistui.