Toteutusvinkki 2

Järjestän yksin tai parin kanssa samoajien retken. Retken järjestäjä huolehtii retken ennakkovalmisteluista, ohjelmasta retkellä sekä retken jälkeen tapahtuvista toimenpiteistä. Retki voi olla esimerkiksi oman samoajaryhmän retki tai alueen samoajaretki. Ohjelma voi olla osallistujille yllätys tai sitä voidaan osittain suunnitella yhdessä. Tärkeää kuitenkin on, että retken järjestäjä on päävastuussa retken järjestelyistä. Retken jälkeen on hyvä käydä lävitse sitä, miten retki kokonaisuudessaan onnistui. Luotsia voi käyttää apuna eri vaiheissa.