Toteutusvinkki 2

Järjestämme partiopäivän ala- tai yläkoululaisille. Päivä voi olla esimerkiksi partioviikolla tai koulujen järjestämillä harrastemessuilla tai vastaavassa tapahtumassa. Suunnitelkaa ja toteuttakaa kohderyhmälle sopivia pisteitä, joissa he pääsevät tekemään hauskalla tavalla partioon liittyviä juttuja. Luotsia voi käyttää apuna suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa. Muistakaa miettiä etukäteen itsellenne tavoitteet ja pohtia jäkikäteen tavoitteiden toteutumista.