Toteutusvinkki 2

Voimme kokeilla sään ennustamista niin, että vertaamme lehden tai internetin sää- ja rintamakarttoja omiin havaintoihimme siitä, miten erityyppiset pilvet seuraavat toisiaan.