Toteutusvinkki 2

Selvitämme, kuka voi liittyä lippukuntaa tukevaan kiltaan tai vanhempainyhdistykseen ja mitä tehtäviä killalla/yhdistyksellä on. Yritämme houkutella omasta lähipiiristämme jonkun mukaan kiltaan/vanhempainyhdistykseen, esim. vanhemmat, isovanhemmat, naapuri, perhetuttava. Osaamme kertoa tälle henkilölle, mitä kiltaan/yhdistykseen kuuluminen tarkoittaa ja mihin hän sitoutuisi.