Toteutusvinkki 2

Vaakakuppivertailu. Listaamme täysi-ikäisyyden hyviä ja huonoja puolia. Vertaamme listoja keskenämme. Tämän jälkeen haastattelemme aikuista tai aikuisia ja kysymme heiltä mielipidettä samoista asioista. Aktiviteetti kannattaa tehdä leirillä tai kololla niin, että paikalla on muitakin aikuisia kuin luotsi.