Toteutusvinkki 2

Omat arvoni. Järjestämme yhdessä arvohuutokaupan. Listaamme erilaisia arvoja (esim. ahkeruus, kauneus, hyvyys). Tämän jälkeen jaamme esimerkiksi jonkun lautapelin rahat tasan ja käymme kauppaa niillä. Jokaisen tavoitteena on hankkia itselleen tärkeimpinä pitämänsä arvot. Arvokaupan voi myös aloittaa jakamalla kaikki keksityt arvot määrällisesti tasan jokaiselle ja sen jälkeen käymällä vaihtokauppaa vartiotovereiden kanssa. Kun olemme saaneet arvot jaetuksi, pohdimme miten omat arvomme sopivat yhteen partion arvojen kanssa. Ovatko meidän mielestämme tärkeimmät arvot myös partion keskeisimpiä arvoja? Koko arvohuutokaupan voi myös järjestää partioarvojen kanssa.