Toteutusvinkki 2

Otamme selvää erilaisista talvimajoitteista ja kokeilemme vähintään kahta erilaista lumimajoitetta, kuten iglua ja lumiluolaa. Iglun ja lumiluolan tekoon löytyy ohjeita ja vinkkejä netistä esimerkiksi hakusanoilla “iglu teko ohje” ja “lumiluola teko ohje” sekä talviretkeilyä käsittelevästä kirjallisuudesta, esimerkiksi Olli Aulion Suuri retkeilykirja.