Toteutusvinkki 2

Joukkue jakaantuu vartioihin tai pienempiin ryhmiin. Jokaisen ryhmän tehtävänä on kehitellä joukkueelle huutoehdotus. Joukkue voi miettiä ennen jakautumista sellaisia sanoja, joita huudossa olisi hyvä käyttää. Kun huudot ovat valmiit, huudetaan ne koko ryhmälle ja niistä valitaan paras koko joukkueen yhteiseksi huudoksi.