Toteutusvinkki 2

Naulakko
Joukkue tekee kololle naulakon esimerkiksi partiopusseja varten. Naulakon pohjaksi käy lauta, koukuiksi joukkue etsii kaksihaaraisia puunoksia. Tarvikkeina voi käyttää puukkoa, sahaa, hiekkapaperia, nauloja ja vasaraa.