Toteutusvinkki 2

Nettikiusaamisongelmien ratkomista harjoitellaan MLL:n Ei nettikiusaamiselle! -opetusmateriaalista löytyvän Kuinka paha tilanne? -harjoituksen avulla. Siinä käydään läpi erilaisia netinkäyttöön liittyviä harmillisia tilanteita ja pohditaan, miten tilanteissa voisi toimia.
Kuinka paha tilanne? -harjoitus:
Sampo jakaa seikkailijat pareiksi. Hän antaa jokaiselle parille yhden tilannekortin. (Tilannekortit löytyvät MLL:n Ei nettikiusaamiselle! -opetusmateriaalin liitteistä) Sampo kertoo, että tilanteissa kuvataan netissä tapahtuvia asioita, joista osa on vakavia ja osa vähemmän harmillisia. Pari pohtii, miten pahalta tilanne tuntuisi, jos se osuisi oikeasti omalle kohdalle. Sampo kertoo, että huoneen toisessa päässä on paikka, jossa ”tuntuu ihan kamalalle” ja vastakkaisessa päässä paikka, jossa ”ei tunnu oikeastaan millekään”. Parien pitää asettua siihen kohtaan, miltä siitä tuntuu luettuaan tilannekortin asian. Jokainen pari lukee vuorollaan tilannekorttinsa ääneen. Joukkue miettii jokaisen tilanteen kohdalla, mitä tilanteessa pitäisi tehdä. Jos joukkue ei ehdi käydä kaikkia tilanteita läpi, sampo voi poimia pari esimerkkiä ääripäistä eli siitä, joka tuntui ihan kamalalta ja siitä, joka ei tuntunut oikeastaan millekään. Seikkailijoille voi muistuttaa, että ei ole olemassa oikeaa tai väärää tunnetilaa, vaan jokaisen tunnetila on erilainen. Tämän vuoksi on todella tärkeää huomioida mitä tekee netissä, koska se mikä itsestä ei tunnu millekään, voi tuntua toisesta todella pahalle. Netissä ei näe toisen tunteita.