Toteutusvinkki 2

Tärkeintä tulen sytyttämisessä on huolellinen valmistelu. Sytykkeiden pitää olla kuivia, samoin polttopuiden. Kamiinan tai saunanpesän valmistelu alkaa vanhan tuhkan tyhjentämisellä joko tuhkaluukun kautta (saunanpesä) tai kamiinan luukun kautta. Pesän/kamiinan tuhka tyhjennetään palamattomaan ja sulamattomaan tuhka-astiaan tulipalovaaran takia. Tyhjennyksen jälkeen sytytettävä tuli saa paremmin ilmaa ilma-aukkojen kautta. Saunan pesän ilma-aukot ovat yleensä tulipesän luukussa, ja ne aukeavat ja sulkeutuvat sivuttain kuljetettavan säädön avulla. Kamiinan ilma-aukot ovat yleensä luukun vastapuolella alhaalla ja sitä säädetään tuulioloihin sopivaksi kiertämällä auki/kiinni ennen sytytystä kamiinan ollessa kylmänä.

Tulen sytytys saunan pesään

Saunan pesään rakennetaan nuotio, kuten maasto-olosuhteissakin. Alimmaksi asetellaan kaksi pientä halkoa, joiden väliin asetellaan sytykkeet. Sytykkeiden valinnassa on hyvä ottaa huomioon saunan pesän arina – varmistetaan, etteivät sytykkeet putoa arinan rakojen läpi suoraan tuhkaluukkuun. Sytykkeiden päälle asetellaan tikkuja ja pieniä halkoja. Pesää ei kannata täyttää kokonaan ennen kuin tuli on varmasti syttynyt. Pesä sytytetään sytyttämällä sytykkeiden alta niin, että yläpuolella on mahdollisimman paljon palavaa materiaalia. Jos tuli näyttäisi syttyvän, laitetaan pesän luukku kiinni ja avataan ilma-aukot auki. Samalla kannattaa vetää tuhkaluukkua hieman auki (ulospäin), pari senttiä riittää. Kun tuli palaa kunnolla, laitetaan pesään lisää puita ja säädetään ilma-aukot pienemmälle. Työnnetään tuhkaluukku melkein kokonaan kiinni. Ilma-aukkojen ja tuhkaluukun avaaminen lisää pesän ilmankiertoa eli ”vetoa”, jolloin tuli saa paremmin happea ja palaa paremmin.

Sauna lämpenee usein jo yhden pesällisen polttamisella, joskus vaaditaan kaksi. Kiukaalle ei saa heittää vettä heti tulen sytyttämisen jälkeen, sillä silloin kivet ovat vielä kylmiä ja vesi valuu suoraan tulipesään. Pahimmillaan tämä sammuttaa tulen ja kastelee polttopuut.

Tulen sytytys kamiinaan

Sytykkeet asetellaan ensiksi kamiinan pohjalle, riippuen kamiinan mallista (yläkannellinen tai sivuluukullinen). Mikäli malli on yläkannellinen, sytykkeet asetellaan savuputken lähtökohdan alapuolelle seinämän viereen. Sytykkeiden päälle ladotaan pieniä tikkuja ja pieniä halkoja viuhkamaisesti vasten kamiinan seinämää. Tuli sytytetään ylhäältäpäin pudottamalla varovasti tulitikku sytykkeisiin tai sytyttämällä tuli sytykkeiden alta laittamalla käsi kamiinan sisälle. Kamiinaan ei kannata ahtaa liian paljon syttyvää materiaalia, jotta sytyttäjä voi toimia turvallisesti.

Sivuluukullisen kamiinan sytyttäminen on helpompaa ja tekniikka sama kuin edellisessä. Sivuluukullinen on paras sytyttää sytykkeiden alta, jolloin palavaa materiaalia riittää tulen yläpuolella. Puita lisätään yksi kerrallaan, jolloin tuli ja sitä mukaa lämpö pysyy tasaisena. Pyöreät puut kannattaa halkaista ennen polttamista, jotta ne lähtisivät mahdollisimman hyvin palamaan.

Kipinämikolle pitää jättää tulitikut siltä varala, että tuli pääsee sammumaan. Usein kamiinan pohjalla olevat kekäleet ovat vielä niin kuumia, että ne sytyttävät tuohen tai kiehisen tuleen, minkä jälkeen tulta voi jälleen alkaa kohentaa ensin pienillä tikuilla ja haloilla ja lopulta isommilla haloilla.

Huom! Metsäpalovaroitus on huomioitava, vaikka kyseessä ei ole avotuli. Paloturvallisuuden varmistamiseksi talviteltassa pitää olla vesiämpäri, sammutuspeite tai jauhesammutin.