Toteutusvinkki 2

Henkilö yli laidan (MOB, Man Over Board) -tilanteessa suurimmaksi ongelmaksi muodostuu yleensä henkilön saaminen takaisin veneeseen. Varsinkin tajuttoman henkilön nostaminen veneeseen on vaikeaa. Lisäavun hälyttämisen tarve korostuu, jos henkilön katoaminen huomataan viiveellä eikä häntä voida paikantaa heti vedestä. Veden varassa olevaa uhkaa nopeasti kehon alilämpöisyys ja väsyminen jopa kesällä.

1. Hälytetään veneessä olevat henkilöt:
– Tilanteen huomannut henkilö huutaa: ”Henkilö yli laidan” ja jää osoittamaan veden varassa olevaa,
– Kaikki henkilöt kannelle.

2. Heitetään pelastusrengas ja MOB-valo.

3. Aika muistiin:
– Merkitään tapahtuma-aika ja -paikka kartalta sekä painetaan GPS-MOB-nappia (myös henkilön puuttumisen havaintoaika ja viimeinen havainto henkilöstä, jos eri kuin tapahtuma-aika).

4. Avun hälyttäminen:
– Radiopuhelimella kanavalla 16.
– Puhelimella merellä 02 04 1000 ja sisävesillä 112.
– Tarvittaessa muut kansainväliset hätämerkit.

5. Moottorin käynnistys / purjeet:
– Käynnistetään veneen moottori välittömästi. Ohjataan tuuleen ja lasketaan purjeet heti, kun se on käytännöllistä ja mahdollista.

6. Veneen ohjaaminen:
– Ohjataan vene MOB-paikalle niin, että veden varassa oleva on tuulen puoleisella kyljellä, koska vene ajelehtii nopeammin kuin ihminen. Näin varmistetaan, ettei vene ajelehdi henkilön päälle. Ollaan varovaisia, ettei uhri jää veneen alle eikä potkuriin.

7. Uhrin pelastaminen:
– Jos mahdollista, yritetään saada henkilöveneeseen. Uitetaan henkilö veneen kyljelletai esim. uimaportaille. Nostamisessatarvitaan yllättävän paljon voimaa, joten käytetään tarvittaessa köysiä ja vinssiä. Mikäli nostamiseen käytetään nostolenkkiä tai liinaa, joka pujotetaan uhrin kainaloiden alta, tulee uhrin pitää kätensä alhaalla koko noston ajan. Joku voi mennä lisäksi veteen noston ajaksi uhrin avuksi (muistetaan laittaa hänelle liivit ja kiinnitysköysi, ettei pian veden varassa ole kaksi henkilöä yhden sijaan).