Toteutusvinkki 2

Seikkailija kirjoittaa rinkkaa purkaessaan muistiin, mitkä varusteet olivat vaelluksella turhia. Lista otetaan mukaan seuraavaan koloiltaan. Koloillassa pohditaan yhdessä, olivatko tavarat oikeasti turhia vai olisiko niitä voitu tarvita toisenlaisissa olosuhteissa. Seikkailijan kannattaa tämän perusteella muokata omaa vaellusvarusteluetteloaan, jotta seuraavalla kerralla luettelo on entistä parempi.