Toteutusvinkki 2

Joukkue järjestää muistelemispäiväjuhlan, johon myydän lippuja. Tuotto lahjoitetaan muistelemispäivrahastoon. http://www.worldthinkingday.org