Toteutusvinkki 2

Seikkailijat jakautuvat kisavartioihin ja pohtivat, millaisia ensiaputilanteita kisoissa voi tulla vastaan (esimerkiksi auringonpistos, paleltuma, hyönteisen purema ja niin edelleen). Kun mahdolliset tilanteet on listattu, pyrkivät seikkailijat keksimään, miten kyseisiä vammoja voi välttää ja millaista ensiapua niihin tulee antaa, jos jotakin pääsee sattumaan.