Toteutusvinkki 2

Vartio järjestää aiemmin opittujen partiotaitojen kertausillan pantomiimien avulla. Kerrattavana voivat olla esimerkiksi jokamiehenoikeudet tai partioihanteet. Vartiot valmistavat valitusta aiheesta lyhyet esitykset ja muiden tehtävänä on arvata, mistä aiheesta on kysymys.