Toteutusvinkki 2

Lauma jakautuu joukkueisiin ja asettuu lähtöviivan taakse. Lähtömerkin jälkeen joukkueet juoksevat suorituspaikalle, jossa heitä odottaa levitettynä oleva retkikeitin. Joukkueen ensimmäinen laittaa keittimen ensimmäisen osan paikoilleen ja juokseen lähettämään seuravan matkaan. Seuraavan juoksijan on puolestaan laitettava seuraava osa ja niin edelleen. Jos edellisellä viestinviejällä on mennyt jokin osa väärään paikkaan, saa sen korjata. Voittajajoukkue on se, jolla on keitin ensimmäisenä toimintakunnossa.