Toteutusvinkki 2

Seikkailijat valmistavat Secchi-levyn, jolla voidaan mitata veden näkösyvyyttä.
Levyn valmistamiseen tarvitaan:
– noin 10 m köyttä
– 1-2 kg:n painoinen paino, esim. metallikappale tai kivi
– Pyöreä noin 30 cm läpimitaltaan oleva valkoinen vedenkestävä levy, esim. ämpärin kansi
Lähelle levyn reunaa porataan kolme tai neljä reikää tasavälein. Reikien läpi pujotetaan köysi, jonka päät yhdistetään levyn molemmin puolin noin 0,5 m korkeudelle levyn keskipisteestä. Levyn liikkuminen estetään esimerkiksi solmuilla. Toiseen köysien yhtymäkohtaan kiinnitetään paino ja toiseen mittaköysi, jossa on levyn keskipisteestä mitaten puolen metrin välein solmu.

Näkösyvyyteen vaikuttavat veden väri ja hiukkaset. Väri voi olla peräisin esimerkiksi jokivesien tuomasta humuksesta. Näkösyvyys kertoo veden sameuden, joka vaikuttaa suoraan mm. pohjalla elävien levien tuotantoon. Sillä on myös suora yhteys levien ulapalla esiintyvien levien määrään.
Näkösyvyyttä mitattaessa on erityisen tärkeätä, että alus on paikallaan. Näkösyvyys mitataan varjopuolelta (auringon heijastukset vaikeuttavat
mittauksia) seuraavasti:
· Secchi-levy lasketaan hitaasti veteen kunnes se katoaa näkyvistä. Kirjataan muistiin viimeinen syvyys, jolla levy vielä näkyi.
· Levyä lasketaan vielä puolesta metristä metriin.
· Levyä nostetaan hitaasti kunnes se palaa näkyviin ja syvyys kirjataan muistiin.
· Näkösyvyys on näiden kahden syvyyslukeman keskiarvo.
· Havaintokorttiin merkitään:
– Mittapaikan koordinaatit
– Päiväys ja kellonaika
– Syvyys mittauspaikalla
– Näkösyvyys metreinä
– Mahdolliset suuret poikkeavuudet paikassa ja olosuhteissa (esimerkiksi hyvin matala alue tai pehmeä pohja myrskyn jälkeen)