Toteutusvinkki 2

Yksi vartionjohtajista esittää Metsähallituksen henkilökunnan edustajaa. Seikkailijoiden tehtävänä on käydä Metsähallituksen toimistossa selvittämässä, tarvitseeko vartio kalastukseen luvat ja jos tarvitsee, minkälaiset. Metsähallituksen edustajana toimiva vartionjohtaja ohjaa seikkailijoita myös luvanhankinnassa. Sampo huolehtii etukäteen vartionjohtajan kouluttamisesta.