Toteutusvinkki 2

Jokainen seikkailija valitsee yhden kaupunkiympäristössä viihtyvän eläimen ja valmistaa siitä muille esityksen. Seikkailija valokuvaa kyseisen eläimen tai etsii netistä sopivan valokuvan. Lisäksi seikkailija kertoo kyseisen eläimen elintavoista ja tuntomerkeistä.