Toteutusvinkki 2

Seikkailija kokoaa itselleen kasvion kuvaamalla kaupunkiluonnosta löytämänsä lajit. Seikkailija nimeää kuvatiedostot kasvien nimillä ja mahdollisesti kasvupaikalla. Seikkailijat voivat esitellä ottamansa kasviokuvat esimerkiksi vanhempainillassa.