Toteutusvinkki 2

Askeleen voi toteuttaa leirillä tai retkellä, jolla on valmis teema ja symboliikkaa tukena. Esimerkiksi Menninkäinen -leirillä/retkellä sadun aiheeksi voi rajata menninkäisten seikkailut. Jos joku sudenpennuista tarvitsee enemmän rohkaisua päästäkseen vauhtiin, voi ehdottaa vielä tarkempaa aihetta kuten menninkäisen retkeä korkealle vuorelle, jossa hän kohtaa erilaisia eläimiä, millaisia?