Toteutusvinkki 2

Henkilöhaastettelu: Seikkailija valmistaa vartion päiväkirjaan tai nettisivuille haastattelun, jossa hän haastattelee valitsemaansa Raamatun henkilöä. Tarkoituksena on, että seikkailija käyttää haastattelunsa pohjana Raamatun kertomaa tietoa henkilöstä.