Toteutusvinkki 2

Vartiot voivat valita eri paikkoja mittauksiinsa. Testin jälkeen joukkue voi verrata sekä lämpötilavaihtelua jokaisen vartion mittauspaikalla että vartijoiden paikkojen välillä.