Toteutusvinkki 2

Seikkailijat etsivät netistä tiedon siihen, miten toimitaan nilkan nyrjähdettyä tai sormen väännyttyä. Kun tieto on löytynyt, toimivat seikkailijat ohjeen vaatimalla tavalla.