Toteutusvinkki 2

Mikä on uutinen?

• Uutinen vastaa kysymyksiin mitä, missä, milloin, miten, miksi.
• Asiat kirjataan uutiseen tärkeysjärjestyksessä eli tärkein asia ensin.
• Uutisessa mennään suoraan asiaan.
• Uutisessa ei ole toimittajan mielipiteitä.
• Uutiseen voi haastatella ihmisiä, jotka tuovat uutiseen eri näkökulmia.