Toteutusvinkki 2

Seikkailijat kertaavat jokamiehenoikeudet esittämällä erilaisia pantomiimeja tilanteista, joissa metsässäliikkujalla on oikeuksia tai joissa jokin on kiellettyä. Muiden seikkailijoiden tehtävänä on arvata, mistä jokamiehenoikeudesta on kyse.