Toteutusvinkki 2

Vartionjohtaja pingottaa langan noin 60 sentin korkeudelle maasta. Merkin saatuaan vartiot pilkkovat haloista itselleen sopivat nuotiopuut ja tekevät nuotion. Se ryhmä voittaa, jonka kohdalta lanka katkeaa ensin. Kisa voi yhdistää myös kakkosvaiheen: mikä vartio siivoaa parhaiten jälkensä?