Toteutusvinkki 2

Mahdollisuuksien mukaan joukkue voi harjoitella viestintää PMR -radiopuhelimien avulla (voi kysyä lainaksi esim. piiriltä tai paikallisilta VaPePa -toimijoilta). Ryhmien välimatkaa lisäämällä tai maastoesteitä hyödyntämällä radioiden kuuluvuus heikkenee, jolloin saadaan lisähaastetta viestien vastaanottamiseen. HUOM! Radiopuhelimilla viestittäessä täytyy muistaa, että liikennöintiä voi kuunnella kuka tahansa. Johtaja huolehtii asiallisesta käyttäytymisestä radioiden kanssa.