Toteutusvinkki 2

Käyn kehityskeskustelun työpaikallani. Kerron kokemuksestani muille vartiossani. Mitä kehityskeskustelussa käytiin lävitse? Miten osasin kertoa partiossa hankkimastani osaamisesta? Minkälaisia tavoitteita kehityskeskustelussa asetettiin?