Toteutusvinkki 2

Hankimme kouluttajan kertomaan meille eri moottoriajoneuvoista. Kertaamme jokamiehenoikeudet ja moottoriajoneuvoja koskevat lait. Valitsemme laitteen, jossa on jokaiselle jotakin tuntematonta, esimerkiksi moottorikelkan, mönkijän, skootterin, mopon, traktorin, vesijetin tai moottoriveneen. Harjoittelemme käyttämään kyseistä moottoriajoneuvoa.