Toteutusvinkki 2

Järjestän leirillä ohjelmaa tai partiotaitokisoissa rastin ensiaputaidoista esimerkiksi harjoituksen muodossa ja käyn tilanteen läpi osallistujien kesken harjoituksen jälkeen. Tavoite on, että osallistujat pääsevät testaamaan ensiavun antamista mahdollisimman todenmukaisessa tilanteessa. Jotta vääriä toimintatapoja ei syntyisi, käydään harjoitus ja oikeat toimintatavat lopuksi lävitse. Kisoissa oikeat toimintatavat voi laittaa tiedoksi esimerkiksi kisakeskukseen.