Toteutusvinkki 2

Toimin jossakin partion ulkopuolisessa tapahtumassa ensiapuvastaavana. Selvitän, mitä kaikkea minun tulee ottaa huomioon toimiessani ensiapuvastaavana. Kunnilla, järjestöillä ja yrityksillä on erilaisia ohjeita ja vaatimuksia ensiapuvastaavana toimivalle. Halutessani voin toimia kokeneemman ensiapupäivystäjän parina.