Toteutusvinkki 2

Käyn lävitse lippukunnan julkaisemaa materiaalia, esimerkiksi nettisivut, sosiaalisen media julkaisut ja tapahtumakutsut. Pohdin samalla, millaisen kuvan viestintä antaa lippukunnastani. Millaista kuvitusta julkaisuissa käytetään? Näkyykö lippukuntani julkaisujen kuvituksessa esimerkiksi lähinnä valkoihoisia korkean sosio-ekonomisen statuksen omaavan perheen lapsia? Entä millaista kieltä viestinnässä suositaan? Pystyykö esimerkiksi selkokielistä tekstiä suosiva lukemaan lippukunnan viestejä? Pyydetäänkö leirikirjeeseen vanhempien allekirjoitus vai huoltajien? Materiaalin läpikäytyäni teen lippukunnan viestinnästä vastaaville ehdotuksia mahdollisista korjauksista. Voin myös valmistaa erikseen esimerkiksi lippukunnan markkinointimateriaalia selkokielellä.