Toteutusvinkki 2

Laadimme vartion kanssa visuaalisen kuvauksen (esimerkiksi huoneentaulun tai julisteen) jostain sukupuolinormeihin liittyvästä aihepiiristä, joka on kokenut ajan saatossa muutoksia. Voimme käsitellä esimerkiksi värien käyttöä sukupuolen merkitsemisessä, muotivirtausten vaihtelua, eri ammattien sukupuolistumista tai vaikkapa argumentteja, joilla on perusteltu tai perustellaan tyttö- ja poikapartiolaisten erillisiä organisaatioita.