Toteutusvinkki 2

Teen koko projektista Gantt-kaavion, johon aikataulutan kaikki projektin osat. Gantt-kaaviossa kuvataan allekkain projektinosien etenemistä väritettyinä aikapalkkeina (esim. ohjelman suunnittelu, ilmoittautumisaika, budjetin vahvistaminen). Teen varasuunnitelmia toisistaan riippuvien osien välille (esim. jos muonitussuunnitelma myöhästyy, ei ruokatilausta pystytä tekemään suunnitellussa aikataulussa).