Toteutusvinkki 2

Vertaamme suomalaista partiomenetelmää maailmanjärjestöjen partiomenetelmään. MIllaisia eroja ja samankaltaisuuksia löydämme? Mistä ne voivat johtua? Pohdimme, onko joku näistä mielestämme parempi kuin muut, tai millainen menetelmä olisi mielestämme paras.