Toteutusvinkki 2

Onko jotain, mitä haluaisimme tehdä täysin toisin partiokasvattajina? Listaamme asioita, joiden oppimisen partiossa koemme tärkeiksi. Ovatko ne kasvatustavoitteiden suuntaisia? Miksi pidämme niitä niin tärkeinä? Pohdimme toimintatapoja, joilla välitämme näitä tärkeinä pitämiämme asioita eteenpäin.